iş yeri, delege seçimleri ve şube seçimleri


| | |
| |

Şubemizin 2018 olağan kogre seçim süreci başlamıştır. 9-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek iş yeri temsilcilik seçimleri ile alakalı sandık bölgeleri ve bölgelere bağlı iş yerleri ve delege sayıları Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Çınarlı Apartmanı No: 77/10  şişli adresindeki Şubemizde askıya çıkararılmıştır. Seçim ile ilgili ilan aşağıdaki gibidir.

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

İSTANBUL ( 6 ) NO’LU ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu’nun 13/08/2018 tarihli ve 12 sayılı kararıyla;

  1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olağan genel kurulu delege seçimlerinde sandık bölgelerinin (alfabetik sıraya göre sandık bölgelerine dâhil işyerlerinin) ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Beşiktaş  İlçesi (delege sayısı 23);

1 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı:12 (A -İ Harfleri ile başlayan iş yerleri)

1 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı:11 (İ – Z Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

Beyoğlu İlçesi (delege sayısı 23);

1 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı : 12 (A -H Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

2 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı : 11 (H -Z Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

Kağıthane İlçesi (delege sayısı 49);

1 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı: 10 (A -D Harfleri ile başlayan iş yerleri)

2 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı: 10  (E -H Harfleri ile başlayan iş yerleri)

3 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı: 11  (H -K Harfleri ile başlayan iş yerleri)

4 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı : 9 (K -S Harfleri ile başlayan iş yerleri)

5 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı : 9 (S-Z Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

Sarıyer  İlçesi (delege sayısı 28);

1 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı : 10 (A -İ Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

2 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı : 10 (İ -S Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

3 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı: 8  (S -Z Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

Şişli İlçesi (delege sayısı 27);

1 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı: 9  (A -K Harfleri ile başlayan iş yerleri)

2 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı : 9 (K -Ş Harfleri ile başlayan iş yerleri)

3 No.lu Sandık Bölgesi ve delege sayısı: 9  (Ş -Z Harfleri ile başlayan iş yerleri)

 

  1. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  2. Delege adaylığı başvurularının 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, “Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Çınarlı Apartmanı  No:77/10  Şişli ” adresindeki şube hizmet binasında alınmasına,
  3. Delege aday listelerinin 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına; aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  4. Seçmen (üye) listelerinin 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  5. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,
  6. Beşiktaş  ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 10 Ekim 2018 tarihinde oy verme işlemlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında Beşiktaş adresinde bulunan İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilmesine,

Beyoğlu  ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 08 Ekim 2018 tarihinde oy verme işlemlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında Beyoğlu  adresinde bulunan Ahmet Emin Yalman İlkokulunda gerçekleştirilmesine,

Kağıthane  ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 09 Ekim 2018 tarihinde oy verme işlemlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında Kağıthane  adresinde bulunan Kağıthane Anadolu Lisesi  okulunda gerçekleştirilmesine,

Sarıyer  ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 11 Ekim 2018 tarihinde oy verme işlemlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında Sarıyer adresinde bulunan Sarıyer Ortaokulunda gerçekleştirilmesine,

Şişli ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 6 Ekim 2018 tarihinde oy verme işlemlerinin 09:00 – 17:00 saatleri arasında Şişli adresinde bulunan Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda gerçekleştirilmesine,

 

  1. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 14 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  2. Şube genel kurulunun 17 Kasım 2018 tarihinde,  bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Kasım 2018 tarihinde Kağıthane Anadolu Lisesi Spor Salanunda gerçekleştirilmesine,
  3. Şube genel kurul ilanının ve gündeminin 15 Ekim 2018 tarihinde şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç gün süreyle ilanına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

 

Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listeler, sendika şube hizmet binasında askıya çıkarılmıştır.

seçmen (üye) listeleri ise Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Çınarlı Apartmanı  No:77/10  Şişli adresindeki şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında 10.00 – 16.00 saatleri arasında incelenebilir

Top